#voorjoulucienne: We gaan soms achteruit

#voorjoulucienne

Polen doet oproep om abortus te verbieden

We hebben het afgelopen jaar heel wat woede verwoord over het terugdraaien van vrouwenrechten, in casu abortusrechten in de Verenigde Staten na het aantreden van Trump, en ook over de repercussies die dit heeft in de rest van de wereld, in casu Afrika, waar bijvoorbeeld gezondheidsprojecten hun Amerikaanse steun zien wegvallen als ze ‘ook’ een abortusbeleid voeren.
Maar ook in heel wat Europese landen is de toestand verre van rooskleurig, en daar kunnen we niet naar Trump wijzen.


Polen heeft een van de meest strenge abortuswetten binnen Europa. Een zwangerschap afbreken kan eigenlijk alleen als het leven van de moeder risico loopt, de foetus niet normaal is, en ook na verkrachting of incest. Daardoor zijn er dan ook naar schatting 200.000 illegale ingrepen jaarlijks. In 2013 ondertekenden nog 400.000 mensen een petitie om ‘als de foetus niet normaal is’ te schrappen als één van criteria onder dewelke abortus mag. Het werd uiteindelijk in het parlement nipt met één stem verworpen.

De nationaal-conservatieve meerderheidspartij Recht en Gerechtigheid (PiS) wil de abortuswet NOG verstrengen. Zowel partijleider Jaroslaw Kaczynski als premier Beata Szydlo schaarden zich al in 2016 achter een oproep van de Poolse kerk om een abortus zo moeilijk te maken dat het quasi op een verbod neerkomt. Uit protest kwamen sindsdien duizenden demonstranten op straat op, en lopen er overal in Europa steunacties voor de Poolse vrouwen.
En het is nog straffer: dezelfde partij wil ook overheidssubsidie voor invitro-bevruchting afschaffen en een doktersvoorschrift voor de morning-afterpil opnieuw verplicht stellen.

Oost-Europa toont al jaren een trend naar strengere wetgeving, vaak onder invloed van de lokale kerk. Zo werd in Macedonië de wetgeving na meer dan 40 jaar strenger gemaakt. Vrouwen moeten nu een officiële aanvraag doen voor abortus.Vervolgens moeten ze begeleiding krijgen en bewijzen dat hun partner op de hoogte is van hun beslissing. Ze mogen ook niet binnen het jaar opnieuw een abortus aanvragen.

#voorjoulucienne: Voorkomen is beter dan genezen

liberalebrusseel schoolbank

Ann Brusseel vraagt meer aandacht voor relationele en seksuele vorming op school

Het huidige relationele en seksuele onderwijsbeleid bevredigt onvoldoende volgens Vlaams Volksvertegenwoordiger Ann Brusseel: “Er is geen kwaliteitscontrole, amper aandacht voor genderdiversiteit, scholen krijgen onvoldoende ondersteuning en oerconservatieve organisaties geraken makkelijk door de schoolpoort.”

Ze vraagt dat scholen zouden niet enkel aandacht besteden aan de technische en biologische aspecten van seks, maar een doordacht beleid rond relaties en seksuele vorming opstellen.

“Die ruime invalshoek betekent ook dat we reeds vanaf de kleuterschool aan de slag moeten gaan. Op vroege leeftijd gepast leren met elkaar leren omgaan is onontbeerlijk.”

“Scholen worden vandaag ondersteund door organisaties als Jong & Van Zin, Sensoa en Cavaria, maar ook oerconservatieve, anti-abortusorganisaties vinden hun weg door de schoolpoort door gratis pakketten aan te bieden. Ik pleit voor een tweesporenbeleid: sterke vorming door goed opgeleide leerkrachten, in combinatie met een voldoende uitgebouwd aanbod aan externe vormingsbegeleiders”, aldus Brusseel.

Scholierenkoepel VSK en expertiseorganisaties zoals Sensoa zijn vragende partij voor meer visie rond RSV. Vorig jaar organiseerden ze samen nog een klaskaping waarbij ze uit protest de les overnamen. “Stop met enkel een lesje condooms over bananen schuiven gevolgd door een droge theorie over zwanger geraken”, klonk het.

#voorjoulucienne: Niet zo verworven als je denkt. Het verhaal van Planned parenthood

planned parenthood ann brusseel

In New York deel nam Vlaams volksvertegenwoordiger en senator Ann Brusseel deel aan de 61ste VN commissie over vrouwenrechten om er de standpunten van ons land te verdedigen.

Zij maakte van de gelegenheid gebruik om te praten met Chloë Cooney, directeur Global Advocacy van de Planned Parenthood, een organisatie die zich wereldwijd inzet voor reproductieve en seksuele gezondheidszorg en rechten van vrouwen.

Trump

Op zijn eerste werkdag schrapte president Trump de financiering voor Amerikaanse organisaties die in het buitenland werken rond geboorteplanning en gezondheidszorg voor zwangere vrouwen en jonge moeders, omdàt ze ook werken voor abortus. Daarom vond Ann Brusseel het hoognodig om het recht op familieplanning opnieuw te benadrukken.

“Net omdat de werking van Planned Parenthood vanuit extreem conservatieve hoek – lees vanuit extreemrechtse en katholieke lobbygroepen-  steeds vaker in vraag wordt gesteld, moeten we hun werking blijven ondersteunen,” meent Ann Brusseel. “Planned Parenthood onderschrijft het basisrecht van elke vrouw, namelijk het zelf kunnen kiezen of, wanneer en hoeveel kinderen ze wil. We moeten de waarde van dit soort werk en soortgelijke initiatieven benadrukken.”

Blij met onze steun

De dames van Planned Parenthood waren zeer opgetogen met de internationale aandacht en steun voor hun werk. De voorbije jaren werd in staten waar de republikeinen aan de macht zijn, al ferm gesnoeid in programma’s voor geboorteplanning, seksuele voorlichting en perinatale zorg en vandaag stelt men vast dat het aantal tienerzwangerschappen, soa’s en gevallen van HIV er stijgt. De organisatie vreest dat de problemen zich zullen uitbreiden over heel de VSA. Internationale druk op Trump is dus belangrijk en de steun uit ons land wordt warm onthaald.

Ann Brusseel volgt het thema verder op.

She decides

Op federaal niveau heeft Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo al belangrijke acties ondernomen.

Maar ook Vlaanderen kan in zijn partnerlanden in de ontwikkelingssamenwerking steun bieden aan initiatieven die waken over de seksuele en reproductieve rechten en gezondheidszorg.

Voor Ann is en blijft het “een belangrijke prioriteit waar actie nodig is”.

#voorjouLucienne: Resolutie naar aanleiding van 25 jaar abortuswet in België

Mede door de inzet van “onze” Lucienne Herman-Michielsens en dankzij vele liberale medestanders (het was ons “ethisch thema” bij uitstek) is abortus op verzoek van de vrouw in België sinds 3 april 1990 wettelijk geregeld tot 12 weken gestatie (dracht). Bovendien wordt abortushulpverlening sinds 2002 vergoed door het ziekenfonds.

Opdat elke vrouw in België recht zou hebben op een toegankelijke, veilige en betaalbare abortus, vragen wij om NU, 25 jaar na de wetgeving uit 1990, om “de losse draadjes in te stoppen” en de abortusregeling te vervolmaken naar de inzichten en wetenschappelijke kennis van deze tijd:

  1. Abortus uit het strafrecht te halen: ‘t gaat over modaliteiten voor het wél uitvoeren van abortus, en hoort niet in de strafwet.
  2. Zwangerschapsafbrekingen op verzoek van de vrouw ook na 12 weken gestatie mogelijk te maken: zodat vrouwen met een dergelijke hulpvraag ook in België kunnen worden behandeld (nu gaan ze daarvoor naar Nederland en Engeland waar het langer kan).
  3. Neutrale informatie te verstrekken via de informatiekanalen van de overheid: zodat correcte informatie over ongewilde zwangerschap en abortushulpverlening voor iedereen beschikbaar is.
  4. De thema’s ongewilde zwangerschap en abortus onderdeel te maken van het leerplan van medische, paramedische en psychosociale opleidingen: zodat elke vrouw die abortus vraagt professioneel en onbevooroordeeld wordt bejegend.
  5. De bestaande Nationale Evaluatiecommissie om te vormen tot een onafhankelijke, wetenschappelijke commissie: zodat wetenschappelijk onderbouwde data beschikbaar zijn.

GA JE AKKOORD MET ONS? Toon het dan! Deel deze resolutie dan op Facebook en Twitter:
Gebruik zeker de hashtag #voorjouLucienne om te tonen dat we de inzet van Lucienne Herman-Michielsens niet vergeten zijn!