Corona & Liberale Vrouwen: Wat zijn de huidige maatregelen? (Update 6 november)

Update Coronamaatregelen

In dit artikel vertellen we jullie meer over de maatregelen die door de federale, Vlaamse & Brusselse regering beslist werden vanaf 28 oktober 2020.

Welke maatregelen gelden vanaf 28 oktober middernacht?

Sinds 28/10 middernacht zijn alle culturele activiteiten in groep of in georganiseerd verband verboden. Dit wil concreet zeggen dat er geen sociaal-culturele meer mogen plaatsvinden tot minstens 19 november. Daarna zullen de maatregelen opnieuw worden geëvalueerd. De kans is uiteraard groot dat deze maatregelen ook zullen worden verlengd na deze datum.

We vinden het bijzonder jammer dat we op dit moment niet kunnen doen waar wij Liberale Vrouwen zo goed in zijn, nl. het bij elkaar brengen van sterke vrouwen om zo samen een verschil te maken in de maatschappij. Maar alleen door ons nu goed aan de nieuwe maatregelen te houden, zorgen we dat we in de toekomst opnieuw kunnen strijden voor meer vrijheid én meer vrouw.

Blijf astand houden, je handen wassen en je mondmasker dragen.

Blijf veilig, we komen hier samen door.

Extra informatie nodig? Neem een kijkje op de coronagids of contacteer ons.

**Update voor afdelingen in Oost- & West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant**

In aanvulling op het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd door het Ministerieel Besluit van 1 november 2020 en onverminderd strengere lokale bepalingen worden in de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant verboden:

“Occasionele verkopen met een niet-commercieel karakter aan huis of doormiddel van afhaal, evenals alle handelingen ter (voor)bereiding en levering van deze verkopen.”

Dit besluit treedt in werking op 9 november 2O2O en blijft gelden tot en met 13 december en onverminderd strengere gemeentelijke voorschriften.

Concreet houdt dit dus in dat verenigingen geen take-aways, afhaalpunten of huis-aan huis bedelingen mogen organiseren, voorbereiden of voorzien.

Corona-proof opweg met je afdeling

Corona zal nog een tijdje in ons leven blijven, maar toch kunnen we stilaan het normale leven hervatten. Veel van onze afdelingen staan te popelen om terug samen te komen, iets wat we alleen maar kunnen verwelkomen. Maar we moeten elkaar blijven beschermen en zorgen dat activiteiten veilig verlopen.

Daarom staan onze afdelingscoaches voor jullie klaar! Zij maakten een efficiënte checklist voor afdelingen zodat een veilige heropstart is gegarandeerd. Contacteer hen nu en ze bezorgen je met plezier alle nodige informatie.

Laten we er samen een leuk, maar vooral veilig, najaar voor de Liberale Vrouwen van maken!

Contact Rebecca (Oost- en West-Vlaanderen): rebecca.lesaffer@liberalevrouwen.be
Contact Pascale (Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant): pascale.de.visscher@liberalevrouwen.be

Activiteiten organiseren in tijden van corona

Hier leggen we je uit wat mag en hoe je jouw activiteiten op een veilige manier organiseert.

Concreet vragen we je 9 vuistregels in acht te nemen bij het organiseren van activiteiten: 

 1. Stel jezelf vragen met betrekking tot de deelnemers, locatie, activiteit en verplaatsing. Kan je de veiligheidsregels navolgen en de omgeving zo veilig mogelijk maken?

   

 2. Stel per activiteit een lijst met veiligheidsregels op en noteer deze in een document dat de organisatoren bij zich hebben tijdens de activiteit.

   

 3. Communiceer voor en tijdens de activiteit welke veiligheidsregels genomen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Reageer onmiddellijk wanneer deelnemers zich er niet aan houden.

   

 4. Organiseer bij voorkeur activiteiten in de open lucht. Lukt dit niet, zorg voor grote ruimtes, zodat de anderhalvemeterregel mogelijk blijft. Ontsmet alle contactoppervlakken en gedeelde gebruiksvoorwerpen.

   

 5. Organiseer activiteiten bij jou in de buurt, zodat mensen zich niet of nauwelijks moeten verplaatsen. Vermijd verplaatsingen met het openbaar vervoer of de bus.

   

 6. Beperk activiteiten bij voorkeur tot de leden van de eigen afdeling.

   

 7. Vraag indien nodig dat deelnemers zelf een mondmasker en/of handschoenen meenemen, maar voorzie als organisator enkele mondmaskers in reserve voor als deelnemers deze vergeten zijn.

   

 8. Het is verplicht de inschrijvingen bij te houden. Dit maakt de procedure voor contact tracing makkelijker.

   

 9. Organiseer je een activiteit: verwittig het nationale secretariaat.

   

  Ten slotte willen we jullie ervan bewust maken dat veel van onze leden tot de risicodoelgroep van het coronavirus behoren. Organiseer dus enkel activiteiten als je afdeling er goesting in heeft en als voldoende vrijwilligers zich er goed bij voelen. 

Alvast bedankt en veel succes!