Dopjesactie

honden actie gekleurde dopjes

De Liberale Vrouwen zijn vanaf deze week  een officieel en erkend inzamelpunt voor de dopjesactie ten voordele van het opleidingscentrum voor blindengeleidehonden in Koksijde. Daarom vragen zij dat alle gebruikers van M34 solidair zijn om de plastic dopjes van gebruikte drankflesjes niet langer weg te gooien maar in te zamelen in de curverboxen die zich op alle verdiepingen bevinden. Wanneer deze boxen vol zijn kunnen deze worden geledigd in de ton die zich bevindt in het fotokopieerlokaal  op de 2de verdieping. De ingezamelde dopjes worden verkocht en later gerecycleerd. De opbrengst van de verkochte dopjes wordt integraal gebruikt voor de opleiding van blindengeleidehonden.

Ook thuis kunnen dopjes worden ingezameld en meegebracht naar M34.  Alle hulp is meer dan welkom!
Een kleine handeling (dopje losschroeven en in aparte container werpen) zorgt voor een veel groter effect – de flesjes worden bewuster geleegd (en niet halfvol weggesmeten J !)  – het is tegelijk ook een recyclageproject  – de handeling zorgt ervoor dat anderen vragen ‘waarom doe je dat ?’ hetgeen mogelijk voor multiplicatoreffect zorgt – en natuurlijk voor het uiteindelijke resultaat: de opleiding van een blindengeleidehond !

Ken je dat van die  steen verleggen in een rivier op aarde ? Hier zijn het dopjes 🙂


Liberale Vrouwen vzw
Contactpersoon : mevrouw Pascale De Visscher
Melsensstraat 34– 1000 Brussel
Tel. : 02/280 37 47
Mail : info@liberalevrouwen.be

 

Liberalen leren levens redden

ehbo

Gezien de recente gebeurtenissen in België, worden steeds meer mensen zich ervan bewust dat zij niet echt weten hoe zij eerste hulp zouden kunnen verlenen aan gewonden van rampen: storm (zoals op Pukkelpop), aanslagen, aardbevingen, schietpartijen etc. etc. Het Rode Kruis wordt momenteel dan ook overspoeld met vragen dienomtrent.

Dit, gecombineerd met de vraag naar een gewone EHBO-cursus die eerder al werd geformuleerd, heeft de Socio-Culturele Liberale Vrouwen, in het licht van de actualiteit, doen opteren voor een meer specifieke training voor de eigen personeelsleden en de medewerkers van Open Vld in Brussel.

De Liberale Vrouwen zijn dan ook bijzonder tevreden dat het Rode Kruis toch, en juist op zo’n korte termijn, nog is willen ingaan op hun vraag. Het is een unieke kans om te tonen dat we klaar zijn om ook op deze wijze een maatschappelijk nuttige rol op te nemen.

“In de cruciale 15 minuten voor de professionele hulpverleners beginnen toe te stromen, kan je het verschil maken als je basistips en –handelingen kent,” zegt voorzitter van de Socioculturele Liberale Vrouwen Aviva Dierckx.

Partijvoorzitter Gwendolyn Rutten: “Na die zwarte dag is er bij de bevolking een groot respect en waardering voor onze hulpdiensten. Maar ook een groot gevoel van solidariteit en veel vragen naar : hoe zou ik handelen, zou ik levensreddend kunnen optreden of alleen maar in een hoekje kruipen. Hopelijk hebben we deze skills nooit nodig, maar we willen ze wel leren!”


Sociaal Culturele Liberale Vrouwen vzw
Contactpersoon : Pascale De Visscher
Tel. : 02/280 37 47
info@liberalevrouwen.be

Open Vld   : woordvoerder Laure Stuyck
Gsm 0473 56 83 71   Laure.Stuyck@openvld.be
Melsensstraat 34– 1000 Brussel

HANDEN AF !!!

no means no

Naar aanleiding van de oudejaarsnacht in Keulen en enkele andere Duitse steden, waarbij vrouwen massaal het slachtoffer werden van zedendelicten, staat geweld tegenover vrouwen opeens overal op de agenda. Plotseling is iedereen verontwaardigd over wat er gebeurd is, heeft iedereen de mond vol over “rechten van vrouwen” en “vrijheid van vrouwen”, maar ook over “verkrachtingscultuur”.

Nochtans is dit geen nieuw fenomeen. Zowel in eigen land als in de rest van Europa en over de ganse wereld zijn vrouwen steeds de grootste slachtoffers geweest van geweld, zowel fysiek, verbaal als seksueel geweld. Toch stellen de Liberale Vrouwen vast dat vrouwen, die het slachtoffer zijn van een of andere vorm van geweld, nog al te vaak in de kou blijven staan. Meer nog, men gaat de feiten minimaliseren, zelfs verdoezelen of in de doofpot stoppen, zoals de autoriteiten in Keulen geprobeerd hebben. Of nog erger, men gaat vrouwen een gedragscode opleggen, wat ze moeten doen of hoe ze zich moeten gedragen, terwijl het eigenlijk de mannen zijn die een probleem vormen, en niet de vrouwen.

De Liberale Vrouwen zijn enerzijds tevreden dat deze problematiek momenteel de broodnodige aandacht krijgt en dat het bestrijden van gendergerelateerd geweld nu als een belangrijke prioriteit naar voor wordt geschoven. Geweld is immers een grove schending van de mensenrechten waar vooral vrouwen het slachtoffer van zijn.

Maar anderzijds stellen de Liberale Vrouwen ook vast dat de recente gebeurtenissen munitie leveren aan tegenstanders van de immigratiepolitiek. Aangezien de daders van “gekleurde” origine zijn, is aanranding van vrouwen nu opeens inherent aan de islamitische cultuur. Nochtans is geweld tegenover vrouwen niet alleen een probleem bij vluchtelingen, ook “onze” mannen gaan niet vrijuit want ook in “onze” cultuur zien we dat vrouwen nog al te vaak het slachtoffer zijn van geweld, aanranding, intimidatie of verkrachting.

De Liberale Vrouwen vragen dan ook met betrekking tot deze problematiek een coherent en geïntegreerd beleid van de overheid, in overleg met alle partners, om maatregelen uit te werken in het belang van de vrouw, en deze ook daadwerkelijk om te zetten in acties. Ook een mentaliteitsverandering is broodnodig, en niet enkel bij vluchtelingen. “Als wij nu durven spreken van een nodige mentaliteitswijziging bij wie hier nieuw arriveert, dan moeten we ook met evenveel aplomb kunnen zeggen dat die mentaliteit hiér al wel degelijk heerst”, aldus Aviva Dierckx, voorzitter van de Liberale Vrouwen, “en daar mangelt het dus helaas nog wel. We hebben nu dus de unieke kans om eindelijk te gaan voor zero tolerance met betrekking tot geweld op vrouwen. Altijd. Overal. Door wie dan ook.”


Liberale Vrouwen vzw
Contactpersoon : mevrouw Pascale De Visscher
Melsensstraat 34– 1000 Brussel
Tel. : 02/280 37 47
Mail : info@liberalevrouwen.be