Open & inclusief: dit zijn de nieuwe Liberale Vrouwen!

Meer vrijheid, meer vrouw. Met die nieuwe missionstatement beginnen de Liberale Vrouwen aan een nieuw hoofdstuk voor hun organisatie. In 2021 start voor alle socio-culturele verenigingen een nieuwe beleidsperiode. Met het nieuwe beleidsplan willen de Liberale Vrouwen hun maatschappelijke impact vergroten en de organisatie én de maatschappij inclusiever maken. Met voorzitter Khadija Zamouri en een vernieuwde raad van bestuur met frisse gezichten en bakken ervaring leek de toon reeds gezet. Nu zal Alexandra Roumans als kersvers Algemeen Directeur de taak op zich nemen om de organisatie verder te versterken en uit te bouwen.

Bij een nieuwe beleidsperiode hoort vanzelfsprekend ook een nieuw beleidsplan, oftewel een nieuwe blauwdruk voor de socio-culturele vrouwenvereniging. In dit nieuwe beleidsplan, willen de liberale vrouwen focussen op drie thema’s: impact, inclusie en meer autonomie. Dit alles overgieten ze met een sausje van verjonging én vernieuwing.

En die vernieuwing start meteen met een nieuwe Algemeen Directeur: de 28-jarige Alexandra Roumans. “Een paar jaar geleden kwam ik voor het eerst in contact met de Liberale Vrouwen en zag ik meteen het enorme potentieel dat deze vereniging had. Ik ben dan ook mee gestapt in het beleidsplanningsteam, dat onder leiding stond van mijn voorganger Lieselotte Thys. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we een future-proof plan op de tafel hebben liggen dat de toekomst van onze vereniging veiligstelt”, zo zegt Roumans.

Vooral over het punt van inclusie hebben de Liberale Vrouwen een duidelijke mening. Zo willen ze vereniging meer open maken en dus een breder publiek aanspreken. “Iedereen die mee strijdt voor gendergelijkheid en emancipatie heeft een plaats bij Liberale Vrouwen, ongeacht wat dan ook.”, aldus Roumans.

Maar ook het verkrijgen van meer financiële autonomie blijkt zeer belangrijk voor deze nieuwe beleidsperiode. “Het is geen geheim dat de socio-culturele sector onder druk staat door de besparingsmaatregelen van de Vlaamse overheid. Dat betekent ook voor ons dat we moeten nadenken over nieuwe manieren om aan middelen te geraken en nieuwe manieren van werken”, besluit Roumans.

Ook Lieselotte Thys, die haar functie als directeur verlaat voor een nieuwe uitdaging, is positief over dit nieuwe beleidsplan: “Ik heb samen met heel het team hard gewerkt aan dit plan en ik ben enorm fier op het eindproduct.”, zo zegt Thys. “Ik verlaat deze functie met een goed gevoel, onze organisatie is helemaal klaar voor de toekomst. Mij gaan ze zeker nog zien. Eens een liberale vrouw, altijd een liberale vrouw.

Khadija Zamouri nieuwe voorzitter socio-culturele Liberale Vrouwen

Khadija Zamouri

Persbericht – 17 november 2018

Khadija Zamouri nieuwe voorzitter socio-culturele Liberale Vrouwen

Op zaterdag 17 november werd Brussels parlementslid Khadija Zamouri verkozen tot nationaal voorzitter van de sociaal-culturele vereniging Liberale Vrouwen. Met 10.000 leden verspreid over Brussel en Vlaanderen ijvert de vrouwenvereniging voor gelijke kansen in een vrije samenleving. Khadija Zamouri wil als nieuwe voorzitter jong en divers talent aantrekken en de stem van de vereniging luid laten klinken in het maatschappelijk debat.

Aviva Dierckx, uittredend voorzitter, zal nog steeds zetelen in de Raad van bestuur van de vereniging. Ze geeft graag de fakkel door omdat die in goede handen terechtkomt: “Khadija is een madam naar mijn hart. Intelligent, spontaan en alles behalve op haar mondje gevallen. Bij haar zijn ‘mijn madammen’ in meer dan capabele handen. Ik kijk uit naar wat zij als voorzitter allemaal zal verwezenlijken.”

“Ik beschouw het als een eer om de fakkel van Aviva Dierckx over te nemen en voorzitter te worden van deze dynamische vrouwenbeweging. We hebben de ambitie om meer dan ooit aanwezig te zijn in Vlaanderen en Brussel met onze boodschap van vrijheid en emancipatie”, klinkt het bij kersvers voorzitter Khadija Zamouri.

De Raad van Bestuur werd uitgebreid met een aantal jonge en/of nieuwe gezichten uit heel Vlaanderen. Opvallend hier is de Gentse Alana Herman, niemand minder dan de kleindochter van de liberale grande dame Lucienne Herman-Michielsens. Lucienne is onlosmakelijk verbonden met de abortusstrijd in België en Alana heeft duidelijk de microbe voor het strijden voor vrouwenrechten en emancipatie overgeërfd van haar grootmoeder.

“Met de gevestigde waarden en het nieuwe jonge geweld starten we aan een nieuw hoofdstuk voor onze vereniging. Het nieuw decreet sociaal-cultureel werk stelt ons voor heel wat uitdagingen maar die buigen wij liberalen uiteraard om naar opportuniteiten. De Liberale Vrouwen maken zich klaar voor de toekomst!” Besluit Zamouri.

 

Volledige Raad van bestuur 2018-2022:
Bellin Annie
Blavier Fabienne
Bullens Anita
Callebert Sigrid
Claeys Yolande
De Cock Lieve
De Groen Anne-Marie
De Mol Marie-Anne
Deryckere Marianne
Dierckx Aviva
Goethals Lorie
Herman Alana
Himpe Mieke
Jacobs Aline
Maes Annita
Roumans Alexandra
Schiepers Colette
Vandersmissen Frieda
Van Riet Iris
Verhelst Christine
Zamouri Khadija

Aviva Dierckx, voorzitter Liberale Vrouwen, eerste eco-heldin

ECO HEROES

PERSBERICHT – 4 mei 2018

Voorzitter Liberale Vrouwen uitgeroepen tot eerste eco-heldin

Naar aanleiding van de 4e Belgische Duurzaamheidsweek, een concept van Vlaams-Amerikaans milieu-economiste en televisiemaakster Pamela Peeters, werd dit jaar de eerste Eco Helden Dag (Day of the Eco Hero) ingericht. Die mikt niet toevallig op de datum 5 mei, de dag waarop België 21 jaar geleden duurzame ontwikkeling in België in de wet inschreef.

‘Dit is eigenlijk te vergelijken met de officiële intreding van de vrouwelijke economie binnen het kader van de wetgeving in België’, zegt initiatiefneemster Pamela Peeters.

In het Paleis der Academiën werden vrijdag 4 mei met films en lezingen praktijken voorgesteld die een bewuster consumentengedrag kunnen bewerkstelligen en een meer met de aarde verbonden levensstijl. Tot de sprekers behoorden Geoffroy Morre, verantwoordelijke voor het duurzaamheidbeleid van de Senaat, Vanessa Biebel van het VBO, Emmanuem Mossay, auteur van ‘Shifting Economy’, Luc Bas van het IUCN en Aviva Dierckx van de Liberale Vrouwen.

Aviva Dierckx, voorzitter van de Socioculturele Liberale Vrouwen, werd met haar organisatie uitgeroepen tot de eerste ‘officiële’ eco-heldin. De Socioculturele Liberale Vrouwen hebben onder haar impuls Pamela Peeters’  hele concept van eco-week en het eco-laboratorium omarmd, en er bovendien een extra en eigen invulling aan gegeven.  Eco-week brengt gedurende 5 dagen sensibilisering rond de vijf eco-invalshoeken: energie, afval, natuur, voeding en welbevinden.  Het eco-lab activeert via ‘uitdagingen’ rond dezelfde thema’s mensen en groepen om stapjes te zetten, als het ware eens te experimenteren met een planeet-vriendelijke levensstijl. En als het meevalt, die dan ook méér in het eigen leven of in de eigen groep te verankeren, natuurlijk.

Aviva Dierckx, voorzitter van de Liberale Vrouwen, is blij met de Eco Hero Award: “Ik vind de Eco Hero Award eerder een aanmoedigingsprijs om nog meer stappen te zetten voor een leefbare planeet. Als liberalen waren we eerst koele minnaars van de milieugedachte, die al te lang een geitenwollensokken-imago meedroeg. Maar geheel vanzelf kunnen wij ons wel vinden, als vrouwen en als liberalen, in de vooruitgangsgedachte – nieuwe technologie inzetten om het leven op deze planeet te verbeteren en zware fouten uit het industriële verleden recht te zetten – en in het vrijwaren van een mooie toekomst voor de komende generaties. Ook het duurzame en eerlijke kleren verhaal spreekt onze vrouwenorganisatie erg aan, het heeft ook alles te maken met solidariteit met de vrouwen die uitgebuit worden in de klerenindustrie.”

Pamela Peeters, van het Instituut voor een Duurzame Planeet, is tevreden dat zij haar in Amerika reeds succesvolle concept ook heeft kunnen doen aanslaan in haar geboorteland.  “Ik heb ook geen seconde getwijfeld om samen te werken met de Liberale Vrouwen, die zeer sterk waren in het op een eigen manier invullen van het bestaande eco-lab concept, en er steeds nog een schepje bovenop deden, zelfs. Niet toevallig zijn vrouwen daarin voortrekkers. Ook de Business & Professional Women (BPW) en de Vrouwenraad zijn sterkmakers.”

#SheDecides: op één jaar tijd een enorme impact

shedecides_420

8 maart 2018
n.a.v. Internationale Vrouwendag

Op 8 maart 2018, Internationale Vrouwendag, stellen de Liberale Vrouwen vast dat de vrouwenzaak nog nooit zo hip en alomtegenwoordig in de media is geweest. Zo beseffen we echt wel weer dat vrouwenrechten nog niet voor iedereen noch overal ‘in de sacoche’ zijn. Het afgelopen jaar is er heel wat oud leed naar boven gekomen.

Dat er nu veel buzz is, zal dus de zaak eindelijk met grote sprongen vooruithelpen, zou je denken,” stelt voorzitter Aviva Dierckx.

Helaas stellen wij ook vast dat er vooral veel aandacht gaat naar ‘details’ als het gaat over de losse draadjes instoppen van wat er nog niet goed geregeld is voor vrouwen, en minder naar het garanderen van basisrechten en het aanpakken van grove onrechtvaardigheid. En nog een klein minpuntje: het gaat héél vaak om woorden en hashtags, minder om concrete daden die het leven van vrouwen verbeteren.”

Als een lichtend baken staat daartussen het project #SheDecides dat op één jaar tijd een zeer concrete speler is geworden op het wereldwijde toneel van de strijd voor vrouwenrechten.

Het begon met Trump, die net als àlle republikeinse presidenten sinds Reagan – en wat daarna door elke Democratische president opnieuw ongedaan gemaakt wordt – een handtekening plaatste om geldelijke steun aan projecten die abortus toepassen of er informatie over geven uit te sluiten. Maar het decreet van Trump gaat verder dan familieplanning in de VS maar heeft het ook over ‘alle globale gezondheidsassistentie aangeboden door alle departementen en agentschappen’. Hierdoor dreigde zo’n 600 miljoen dollar per jaar weg te vallen aan hulp voor vrouwen in ontwikkelingslanden.

Geen enkele ngo werkzaam in het domein van de reproductieve en seksuele gezondheid zou nog een cent zien voor andere gezondheidsondersteuning zoals prenatale zorg, strijd tegen gynaecologische kankers, preventie en behandeling van seksueel overdraagbare ziektes zoals HIV, tuberculose, malaria, zika, en het vermijden van kinder- en moedersterfte bij ongewilde zwangerschap. Meisjes en vrouwen overal ter wereld worden daarmee bedreigd in hun recht op reproductieve en seksuele gezondheid, en daardoor ook in hun hele doen en laten.

Er werd veel geprotesteerd en gesensibiliseerd hierover. Ook wij, Liberale Vrouwen, hebben mee roze Pussyhats gebreid, artikels geschreven en betoogd om deze beslissing aan te klagen.

#SheDecides, zo veel meer dan een hashtag

En toen waren er eens een Nederlandse en een Belg die misschien niet kunnen breien, maar die wel een actie opgezet hebben met een concrete impact. Dat waren de Nederlandse en Belgische ministers voor ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen (PvdA) en Alexander De Croo (Open Vld).

She Decides is begonnen als een fondsencampagne om in te halen wat door Trump met één pennentrek werd uitgeveegd, maar intussen is het veel meer geworden: een  forum over vrouwenrechten, een incubator om wetten en regels te veranderen en er blijvend voor te zorgen dat er geld binnenkomt om de reproductieve gezondheidszorg te verlenen die meisjes en vrouwen verdienen.

Op één jaar tijd zamelde #SheDecides zo’n 400 miljoen euro in. Op één jaar tijd is #SheDecides van de 2 stichtende landen, Nederland en België, opgeklommen naar 60 toegetreden landen. Op enkele maanden na de aanvang van #SheDecides was er al een internationale conferentie (in België) geweest, en die motor is intussen niét stilgevallen. Op één jaar tijd is #SheDecides er in geslaagd om landen te overtuigen dat ze kunnen bijdragen aan het halen van hun eigen Duurzame ontwikkelingsdoelen door resoluut de kaart van vrouwenrechten te trekken. Eén jaar na datum brengt Alexander De Croo bezoeken aan onder andere Senegal mét de boodschap van #SheDecides: de impact van één Amerikaanse handtekening op wereldwijde familyplanning en gezondheidszorgen inperken, maar ook een toekomst voor vrouwen en meisjes waarin ze zelf beslissen over alle aspecten van hun leven.

Op deze Internationale Vrouwendag 8 maart willen wij als Liberale Vrouwen geen ‘officiële feestdag voor vrouwen’ vieren, schuiven we ook even ons eigen glazen plafond aan de kant, en vragen samen mét Alexander De Croo uw steun voor #SheDecides.

Wij ondertekenden als organisatie het Manifesto van She Decides (https://www.shedecides.com/the-manifesto) en roepen al onze leden, sympathisanten en bevriende organisaties op om hetzelfde te doen!

 

 

Liberalen als één team tegen borstkanker

Liberalen voor vrouwen

21 september 2017 – De Socioculturele Liberale Vrouwen en Open Vld Groot-Antwerpen slaan op 24 september de handen in elkaar om deel te nemen aan de Race for the Cure 2017 in Antwerpen. Onder de naam “Liberalen voor Vrouwen” zullen ze met een team van maar liefst 60 personen mee wandelen en lopen en ten strijde trekken tegen borstkanker.

Het grootste ‘team-binnen-het-team’ is de liberale socioculturele vrouwengroep van Heist-op-den-Berg met 15 afgevaardigde lopers.

De Socioculturele Liberale Vrouwen hebben ook afdelingen die niet lopen of stappen, maar met andere acties Think Pink ondersteunen. De ‘Calendar Girls’ van de Liberale Vrouwen Harelbeke gingen smaakvol uit de kleren om geld in te zamelen voor Think-Pink België, hun 0% gefotoshopte kalender wordt aan 10 euro voor het goede doel verkocht. (bestellen via info@liberalevrouwen.be)

Aviva Dierckx, voorzitter van de Liberale Vrouwen, is een tevreden team captain: “Dat we op zo’n korte tijd dit fantastisch team hebben kunnen vormen doet deugd. Als vrouwenorganisatie krijgen wij in onze rangen helaas regelmatig te maken met leden die borstkanker hebben. Onze afdelingen, niet zelden een groep vriendinnen, kunnen hier enorm onder lijden. Dit is een manier voor ons om te tonen dat wij hen ook in die moeilijke tijden zullen ondersteunen.”

Staatssecretaris Philippe De Backer heeft zijn deelname ondertussen ook al bevestigd: “Wij hebben met Open Vld Groot-Antwerpen geen seconde getwijfeld om in te gaan op de vraag om samen een team te vormen met de Liberale Vrouwen. Samen sta je sterker, zeker wanneer het over een thema gaat waar zo veel mensen mee in contact komen.”


 

Nieuwe directeur bij Liberale Vrouwen

Lieselotte Thys

De Socioculturele Liberale Vrouwen hebben zopas een nieuwe en jonge directeur aangeworven in de persoon van Lieselotte Thys.

De 28-jarige Lieselotte Thys symboliseert volgens de Raad van Bestuur de verjonging en modernisering binnen de eigen organisatie en bij uitbreiding binnen de hele socioculturele sector, die zich ook voorbereidt op het nieuwe decreet dat minister Gatz in gang trapt. Aangezien het jaarthema van de Liberale Vrouwen net ‘Toekomst’ is, komt dat prima uit!

Bij de Liberale Vrouwen zal Lieselotte Thys leiding geven aan 4 dames en 1 heer, en dat team voert samen het beleidsplan van de socio-culturele maar ook feministisch geïnspireerde liberale vereniging uit.

De nieuwe directeur omschrijft zichzelf als een teamplayer die het organiseren graag in handen neemt, en begon al meteen met een sportieve toets aan te brengen bij de maatschappelijke sensibilisering rond vrouwenthema’s, namelijk de deelname van Liberale Vrouwen aan Race for the Cure van Think Pink.

De nieuwe kracht komt uit het Kempense Geel, waar zij ook lokaal politiek actief is binnen de liberale familie en onder meer trekker is van Jong Vld. Zij studeerde management en politieke wetenschappen aan de VUB en was eerder tewerkgesteld als communicatieverantwoordelijke bij Antwerps schepen Marinower.

Voormalig directeur Pascale De Visscher verlaat het team niet, maar heroriënteert zich na 30 jaar in dienst te zijn bij de Liberale Vrouwen opnieuw binnen de organisatie, waar zij onder andere opnieuw educatief veldwerk zal verrichten.

Eindelijk doorzetten aub : abortus uit het strafrecht !

abortus uit het straf recht

“Abortus is een recht, het stigma en taboe moeten volledig doorbroken worden,” zegt Open Vld Kamerlid Carina Van Cauter zeer treffend.
In de visie van Liberale Vrouwen is abortus uit het strafrecht halen daartoe een essentiële en niet louter symbolische stap.
“Wij zijn blij dat de liberale partij eenstemeer het voortouw neemt hiervoor, en dat op de ‘verjaardag’ van het werk dat Lucienne Herman-Michielsens samen met Roger Lallemand gedaan heeft, vandaag 3 april precies 27 jaar geleden. Na 27 jaar zouden we op volwassen en niet-emotionele manier de losse draadjes moeten kunnen instoppen, van een abortuswetgeving die al vele vrouwen heeft kunnen helpen, maar mits enige bijschaving nog veel meer,” stelt Aviva Dierckx, nationaal voorzitter van de Liberale Vrouwen.
Behalve het oud zeer rechtzetten (dat abortus nog steeds in een ‘pijnlijk’ fout hoofdstuk van het Belgisch recht staat), wil het voorstel van Carina Van Cauter de oude compromis-term ‘noodsituatie’ schrappen, de bedenktijd grondig inkorten, een doorverwijsplicht voor de huisarts invoeren en de deadline tot wanneer abortus uitgevoerd wordt versoepelen.
Tot vandaag ligt die deadline op 12 weken na de bevruchting, met uitzondering voor zware afwijkingen van de vrucht. Echter laat de normale medische wetenschap toe om op een veel latere deadline de abortus-procedure ook nog als regulier te beschouwen. In Zweden bijvoorbeeld tot op 18 weken. En de realiteit is dat er ook nu nog Belgische vrouwen nà de deadline van 12 weken naar Nederland ‘moeten’ omdat ze ook daar een langere periode voorzien. Het zou dan ook maar heel normaal zijn ook in ons land de deadline op te schuiven.
Zoals Liberale Vrouwen al vaker gewaarschuwd hebben, moet men de huidige voorstellen om een doodgeboren vrucht ‘rechten’ toe te kennen die het verwerkingsproces van de ouders zou humaniseren, ook hiermee in verband lezen – we mogen niet ‘en stoemelings’ hiermee iedere mogelijkheid beknotten voor een termijnverlenging voor abortus ruim boven de 12 weken.
Dat er van andere partijen, in casu CVP, reeds reacties kwamen op het voorstel van Carina Van Cauter ‘dat er belangrijkere en dringendere dossiers zijn’, schiet ons Liberale Vrouwen echt in het verkeerde keelgat. Na 27 jaar in een compromissituatie willen we echt nu een vooruitgang !
Liberale Vrouwen gebruiken al enkele jaren de hashtag #voorjouLucienne om hiervoor te lobbyen, en zijn bijzonder verheugd dat de liberale partij precies vandaag haar voorstel om te wet te ‘moderniseren’ lanceert.


Liberale Vrouwen vzw
Contactpersoon : mevrouw Pascale De Visscher
Melsensstraat 34– 1000 Brussel
Tel. : 02/280 37 47
Mail : info@liberalevrouwen.be

Onvrijwillige verkrachting kan geen ‘categorie’ zijn!

real-men-dont-rape

De recente cijfers over seksueel geweld en hoe Belgen erop reageren veroorzaken heel wat ophef in de media. Liefst 40% van de Belgen zou de mening toegedaan zijn dat seks zonder toestemming gerechtvaardigd is.

Onthutsende cijfers, vinden ook de Liberale Vrouwen. “Voor seks moet steeds een duidelijke ‘ja’ gegeven worden, anders is er sprake van verkrachting, altijd, overal en door wie dan ook,” aldus Aviva Dierckx, voorzitter van de Liberale Vrouwen. Geen enkele rechtvaardiging voor seksueel geweld is mogelijk, zoals bijvoorbeeld het dragen van sexy kleding, dronken zijn of onder invloed van drugs, het vrijwillig meegaan naar huis of niet duidelijk ‘neen’ zeggen. Begrip voor verkrachting mag er nooit zijn!

De Liberale Vrouwen huiveren dan ook bij het voorstel om naar analogie met ‘onvrijwillige doodslag’ ook ‘onvrijwillige verkrachting’ op te nemen in de strafwet, zoals voorgesteld door de expert seksueel strafrecht, Liesbet Stevens. Alsof verkrachting ooit onvrijwillig kan zijn, dus buiten de wil om van de dader. Seksueel geweld is nooit, maar dan ook nooit goed te praten, om welke reden dan ook.

Eens te meer blijkt dat een mentaliteitsverandering broodnodig is, ook bij vrouwen. De Liberale Vrouwen vragen met betrekking tot deze problematiek dan ook een coherent en geïntegreerd beleid van de overheid, in overleg met alle partners, en een sensibiliseringscampagne, zodat slachtoffers niet met de vinger gewezen worden.
“Een term en differentiëring als ‘onvrijwillige’ verkrachting willen lanceren, is een belediging voor alle slachtoffers,” besluit voorzitter Aviva Dierckx


Sociaal-Culturele Liberale Vrouwen vzw
Contactpersoon : mevrouw Pascale De Visscher
Melsensstraat 34– 1000 Brussel
Tel. : 02/280 37 47
Mail : info@liberalevrouwen.be

Dopjesactie

honden actie gekleurde dopjes

De Liberale Vrouwen zijn vanaf deze week  een officieel en erkend inzamelpunt voor de dopjesactie ten voordele van het opleidingscentrum voor blindengeleidehonden in Koksijde. Daarom vragen zij dat alle gebruikers van M34 solidair zijn om de plastic dopjes van gebruikte drankflesjes niet langer weg te gooien maar in te zamelen in de curverboxen die zich op alle verdiepingen bevinden. Wanneer deze boxen vol zijn kunnen deze worden geledigd in de ton die zich bevindt in het fotokopieerlokaal  op de 2de verdieping. De ingezamelde dopjes worden verkocht en later gerecycleerd. De opbrengst van de verkochte dopjes wordt integraal gebruikt voor de opleiding van blindengeleidehonden.

Ook thuis kunnen dopjes worden ingezameld en meegebracht naar M34.  Alle hulp is meer dan welkom!
Een kleine handeling (dopje losschroeven en in aparte container werpen) zorgt voor een veel groter effect – de flesjes worden bewuster geleegd (en niet halfvol weggesmeten J !)  – het is tegelijk ook een recyclageproject  – de handeling zorgt ervoor dat anderen vragen ‘waarom doe je dat ?’ hetgeen mogelijk voor multiplicatoreffect zorgt – en natuurlijk voor het uiteindelijke resultaat: de opleiding van een blindengeleidehond !

Ken je dat van die  steen verleggen in een rivier op aarde ? Hier zijn het dopjes 🙂


Liberale Vrouwen vzw
Contactpersoon : mevrouw Pascale De Visscher
Melsensstraat 34– 1000 Brussel
Tel. : 02/280 37 47
Mail : info@liberalevrouwen.be

 

Liberalen leren levens redden

ehbo

Gezien de recente gebeurtenissen in België, worden steeds meer mensen zich ervan bewust dat zij niet echt weten hoe zij eerste hulp zouden kunnen verlenen aan gewonden van rampen: storm (zoals op Pukkelpop), aanslagen, aardbevingen, schietpartijen etc. etc. Het Rode Kruis wordt momenteel dan ook overspoeld met vragen dienomtrent.

Dit, gecombineerd met de vraag naar een gewone EHBO-cursus die eerder al werd geformuleerd, heeft de Socio-Culturele Liberale Vrouwen, in het licht van de actualiteit, doen opteren voor een meer specifieke training voor de eigen personeelsleden en de medewerkers van Open Vld in Brussel.

De Liberale Vrouwen zijn dan ook bijzonder tevreden dat het Rode Kruis toch, en juist op zo’n korte termijn, nog is willen ingaan op hun vraag. Het is een unieke kans om te tonen dat we klaar zijn om ook op deze wijze een maatschappelijk nuttige rol op te nemen.

“In de cruciale 15 minuten voor de professionele hulpverleners beginnen toe te stromen, kan je het verschil maken als je basistips en –handelingen kent,” zegt voorzitter van de Socioculturele Liberale Vrouwen Aviva Dierckx.

Partijvoorzitter Gwendolyn Rutten: “Na die zwarte dag is er bij de bevolking een groot respect en waardering voor onze hulpdiensten. Maar ook een groot gevoel van solidariteit en veel vragen naar : hoe zou ik handelen, zou ik levensreddend kunnen optreden of alleen maar in een hoekje kruipen. Hopelijk hebben we deze skills nooit nodig, maar we willen ze wel leren!”


Sociaal Culturele Liberale Vrouwen vzw
Contactpersoon : Pascale De Visscher
Tel. : 02/280 37 47
info@liberalevrouwen.be

Open Vld   : woordvoerder Laure Stuyck
Gsm 0473 56 83 71   Laure.Stuyck@openvld.be
Melsensstraat 34– 1000 Brussel