#VoorjouLucienne: Abortus uit het strafrecht!

print
Tevreden stellen we vast dat op het Vrijheidscongres van de Open Vld opnieuw stelling genomen werd om te ijveren dat abortus éindelijk uit het strafwetboek zou gehaald worden.

Dat is ooit anders geweest. Nog niet ZO heel lang geleden, kregen wij (want ja, als Liberale Vrouwen bleven we steeds koppig op dezelfde nagel slaan, we zijn niet voor niks de erfdraagsters van Lucienne Herman-Michielssen) nog de dooddoener te horen : “ja ja natuurlijk zijn we daar nog principieel voor, maar ge moet begrijpen dat we daar niks mee aankunnen, het staat niet in het regeerakkoord”.

Oef, een toekomst- en een vrijheidscongres verder hebben we toch al vooruitgang (knipoog) geboekt en worden onze principes opnieuw afgestoft en in de vitrine gezet.

Niet geheel zonder slag of stoot, want stonden er nog bangeriken recht op het congres, die vreesden dat we door zulke stellingname misschien wel moeten vrezen voor een totale heropening van het abortusdebat, met mogelijks achteruitgang voor gevolg. Gelukkig werden zij, na pleidooien van straffere dames én heren, niet gevolgd.

Let wel, als Liberale Vrouwen, zullen we het pas echt vooruitgang vinden als onze partij ervoor zorgt dat het in het volgend regeerakkoord wél staat hé.

We leggen de lat misschien nog wel wat hoger, tegen die tijd graag ook nog eens over een langere termijn waarbinnen abortus kàn, spreken.

Maar inmiddels zijn we fier op de liberale partij die het duidelijk verwoord heeft in de aangenomen congresteksten:

 

VRIJHEID! WANT HET IS JOUW LEVEN.
Vrijheidscongres Open Vld (November 2017)

In een liberale democratie heeft elke burger een fundamenteel recht op zelfbeschikking. Individuele vrijheid is het uitgangspunt voor de organisatie van onze diverse samenleving in deze nieuwe tijd.

Elke mens heeft het recht om eigen keuzes te maken, voor zover hij of zij geen schade toebrengt aan anderen.

Zelfbeschikking  als fundamenteel recht
Ieder mens heeft een fundamenteel recht op zelfbeschikking. Het is jouw leven en dus beslis je ook zelf over àlle aspecten ervan. Het recht op zelfbeschikking voor elke burger wordt het eerste artikel van de grondwet.

Meester over het eigen lichaam
We versterken de liberale abortuswetgeving door abortus uit het strafwetboek te halen.

Daarnaast werken we verder aan een wettelijk kader voor een discrete bevalling. (…)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *