HANDEN AF !!!

print
Naar aanleiding van de oudejaarsnacht in Keulen en enkele andere Duitse steden, waarbij vrouwen massaal het slachtoffer werden van zedendelicten, staat geweld tegenover vrouwen opeens overal op de agenda. Plotseling is iedereen verontwaardigd over wat er gebeurd is, heeft iedereen de mond vol over “rechten van vrouwen” en “vrijheid van vrouwen”, maar ook over “verkrachtingscultuur”.

Nochtans is dit geen nieuw fenomeen. Zowel in eigen land als in de rest van Europa en over de ganse wereld zijn vrouwen steeds de grootste slachtoffers geweest van geweld, zowel fysiek, verbaal als seksueel geweld. Toch stellen de Liberale Vrouwen vast dat vrouwen, die het slachtoffer zijn van een of andere vorm van geweld, nog al te vaak in de kou blijven staan. Meer nog, men gaat de feiten minimaliseren, zelfs verdoezelen of in de doofpot stoppen, zoals de autoriteiten in Keulen geprobeerd hebben. Of nog erger, men gaat vrouwen een gedragscode opleggen, wat ze moeten doen of hoe ze zich moeten gedragen, terwijl het eigenlijk de mannen zijn die een probleem vormen, en niet de vrouwen.

De Liberale Vrouwen zijn enerzijds tevreden dat deze problematiek momenteel de broodnodige aandacht krijgt en dat het bestrijden van gendergerelateerd geweld nu als een belangrijke prioriteit naar voor wordt geschoven. Geweld is immers een grove schending van de mensenrechten waar vooral vrouwen het slachtoffer van zijn.

Maar anderzijds stellen de Liberale Vrouwen ook vast dat de recente gebeurtenissen munitie leveren aan tegenstanders van de immigratiepolitiek. Aangezien de daders van “gekleurde” origine zijn, is aanranding van vrouwen nu opeens inherent aan de islamitische cultuur. Nochtans is geweld tegenover vrouwen niet alleen een probleem bij vluchtelingen, ook “onze” mannen gaan niet vrijuit want ook in “onze” cultuur zien we dat vrouwen nog al te vaak het slachtoffer zijn van geweld, aanranding, intimidatie of verkrachting.

De Liberale Vrouwen vragen dan ook met betrekking tot deze problematiek een coherent en geïntegreerd beleid van de overheid, in overleg met alle partners, om maatregelen uit te werken in het belang van de vrouw, en deze ook daadwerkelijk om te zetten in acties. Ook een mentaliteitsverandering is broodnodig, en niet enkel bij vluchtelingen. “Als wij nu durven spreken van een nodige mentaliteitswijziging bij wie hier nieuw arriveert, dan moeten we ook met evenveel aplomb kunnen zeggen dat die mentaliteit hiér al wel degelijk heerst”, aldus Aviva Dierckx, voorzitter van de Liberale Vrouwen, “en daar mangelt het dus helaas nog wel. We hebben nu dus de unieke kans om eindelijk te gaan voor zero tolerance met betrekking tot geweld op vrouwen. Altijd. Overal. Door wie dan ook.”


Liberale Vrouwen vzw
Contactpersoon : mevrouw Pascale De Visscher
Melsensstraat 34– 1000 Brussel
Tel. : 02/280 37 47
Mail : info@liberalevrouwen.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *