Corona & Liberale Vrouwen: Wat zijn de huidige maatregelen? (Update 27 maart 2021)

Update Coronamaatregelen

In dit artikel vertellen we jullie meer over de meest recente maatregelen die door het overlegcomité beslist werden:

Sinds 28/10/20 middernacht zijn alle fysieke culturele activiteiten in groep of in georganiseerd verband verboden. Dit wil concreet zeggen dat er geen fysieke sociaal-culturele activiteiten kunnen plaatsvinden.

Vanaf 27 maart mag je in de buitenlucht met slechts 4 personen samenkomen. Dat wil zeggen dat je in de buitenlucht activiteiten mag organiseren met maximaal 4 mensen, inclusief begeleiders. Je volgt hierbij natuurlijk steeds de gekende regels in het basisprotocol cultuur – code rood: o.a. ten allen tijde afstand houden én mondmasker dragen. 

Vanaf 1 mei zou er nog meer mogelijk moeten zijn, maar op dat gefaseerde tijdspad is het voorlopig ook nog wachten. Van zodra we daar meer zicht op hebben, zullen we jullie zeker informeren.

Graag geven we jullie ook volgende nuttige links mee:

Blijf astand houden, je handen wassen en je mondmasker dragen.

Blijf veilig, we komen hier samen door.

Corona-proof opweg met je afdeling

Corona zal nog een tijdje in ons leven blijven, maar toch kunnen we stilaan het normale leven hervatten. Veel van onze afdelingen staan te popelen om terug samen te komen, iets wat we alleen maar kunnen verwelkomen. Maar we moeten elkaar blijven beschermen en zorgen dat activiteiten veilig verlopen.

Daarom staan onze afdelingscoaches voor jullie klaar! Zij maakten een efficiënte checklist voor afdelingen zodat een veilige heropstart is gegarandeerd. Contacteer hen nu en ze bezorgen je met plezier alle nodige informatie.

Laten we er samen een leuk, maar vooral veilig, najaar voor de Liberale Vrouwen van maken!

Contact Rebecca (Oost- en West-Vlaanderen): rebecca.lesaffer@liberalevrouwen.be
Contact Pascale (Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant): pascale.de.visscher@liberalevrouwen.be

Activiteiten organiseren in tijden van corona

Hier leggen we je uit wat mag en hoe je jouw activiteiten op een veilige manier organiseert.

Concreet vragen we je 9 vuistregels in acht te nemen bij het organiseren van activiteiten: 

 1. Stel jezelf vragen met betrekking tot de deelnemers, locatie, activiteit en verplaatsing. Kan je de veiligheidsregels navolgen en de omgeving zo veilig mogelijk maken?

   

 2. Stel per activiteit een lijst met veiligheidsregels op en noteer deze in een document dat de organisatoren bij zich hebben tijdens de activiteit.

   

 3. Communiceer voor en tijdens de activiteit welke veiligheidsregels genomen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Reageer onmiddellijk wanneer deelnemers zich er niet aan houden.

   

 4. Organiseer bij voorkeur activiteiten in de open lucht. Lukt dit niet, zorg voor grote ruimtes, zodat de anderhalvemeterregel mogelijk blijft. Ontsmet alle contactoppervlakken en gedeelde gebruiksvoorwerpen.

   

 5. Organiseer activiteiten bij jou in de buurt, zodat mensen zich niet of nauwelijks moeten verplaatsen. Vermijd verplaatsingen met het openbaar vervoer of de bus.

   

 6. Beperk activiteiten bij voorkeur tot de leden van de eigen afdeling.

   

 7. Vraag indien nodig dat deelnemers zelf een mondmasker en/of handschoenen meenemen, maar voorzie als organisator enkele mondmaskers in reserve voor als deelnemers deze vergeten zijn.

   

 8. Het is verplicht de inschrijvingen bij te houden. Dit maakt de procedure voor contact tracing makkelijker.

   

 9. Organiseer je een activiteit: verwittig het nationale secretariaat.

   

  Ten slotte willen we jullie ervan bewust maken dat veel van onze leden tot de risicodoelgroep van het coronavirus behoren. Organiseer dus enkel activiteiten als je afdeling er goesting in heeft en als voldoende vrijwilligers zich er goed bij voelen. 

Alvast bedankt en veel succes!

Beslis om haar te laten beslissen

De socio-culturele vrouwenvereniging Liberale Vrouwen roept alle parlementsleden op om morgen ‘in eer en geweten’ te stemmen over de versoepeling van de abortuswet die op de agenda van de plenaire vergadering van de Kamer staat. Hiermee zetten ze kracht bij de eerdere uitspraken die de liberale partijvoorzitters Lachaert en Bouchez eerder deze week deden. 

In eerste plaats blijven we natuurlijk hopen dat het morgen effectief tot een stemming komt”, zo zegt directeur van Liberale Vrouwen Alexandra Roumans. De vrouwenvereniging betreurt enorm dat ethische thema’s zoals abortus worden gebruikt als pasmunt in regeringsonderhandelingen. “Het wetsvoorstel dat vandaag op tafel ligt heeft al een hele weg afgelegd. Van de commissie met voldoende debat naar de Raad van State; alle procedures werden correct gevolgd. Als het nu niet word gestemd is dat een ondermijning van onze parlementaire democratie en dus onaanvaardbaar”, aldus Roumans.   

Indien het effectief tot een stemming komt, vragen we aan alle parlementsleden, over de partijgrenzen heen, om in eer en geweten te stemmen. “Het recht op zelfbeschikking geldt uiteraard niet alleen voor vrouwen, maar voor alle mensen. Toch hopen we dat dat het merendeel van de parlementsleden zich kan scharen achter een voorstel dat de keuzevrijheid in the end bij de vrouw legt, want het is toch in de eerste plaats haar lichaam dat de zwangerschap al dan niet zal doormaken”, zo zegt voorzitter van Liberale Vrouwen Khadija Zamouri.

Liberale Vrouwen is al lang voorvechter van de uitbreiding en depenalisering van abortus. Zo lanceerden ze enkele jaren geleden de #voorjoulucienne, die verwijst naar gewezen liberaal politica Lucienne Herman-Michielsens die zich inzette voor de abortuswetgeving. Met die hashtag geeft de vrouwenvereniging zowel op haar sociale media als op haar website aan waarom aanpassingen van de abortuswet in België broodnodig zijn. 

Privacy in de Pandemie

Eergisteravond hield de socio-culturele vrouwenvereniging Liberale Vrouwen een online event rond privacy tijdens de coronacrisis. Hierbij gingen ze in gesprek met minister van o.a. Privacy en Digitale Agenda, Philippe De Backer.

De corona-app en het systeem van contact-tracers is niet meer weg te denken sinds de uitbraak van het coronavirus. Maar hoewel deze toepassingen kunnen helpen in het terugdringen van het virus, maken de Liberale Vrouwen zich toch zorgen of en hoe deze apps onze privacy beïnvloeden.

Meten is weten

“Het gebruik van data in de strijd tegen het coronavirus is nodig”, zo vertelde minister De Backer. Samen met o.a. minister De Block richtte De Backer het een Task Force Testing (ook wel werkgroep genoemd) op dat zich voornamelijk bezighoudt met het uitvoeren van COVID19 testen. Een belangrijk onderdeel in deze Task Force is niet alleen de eigenlijke tests die kijken of een patiënt al dan niet besmet in met het coronavirus, maar ook het in kaart brengen van patiënten en zo de verspreiding tegengaan. In die laatste stap spelen die contacctracers en de corona-apps een grote rol. Echter, de uitwerking van beide zaken bleek niet zo evident te zijn, daar het hier gaat om regionale bevoegdheden.

Aangezien zowel het contacttracen als de apps vallen onder preventieve gezondheid, zijn dat in België geen federale maar wel regionale bevoegdheden”, aldus De Backer. Om die reden is er op dit moment geen federale app, maar zit de minister wel geregeld samen met de verschillende regio’s in ons land om zo een gemeenschappelijke aanpak te bekijken en richtte hij een federaal comité met regio’s op dat de samenwerking tussen verschillende niveaus stimuleert. “Hoe dan ook dienen we in élke stap die we nemen onze privacy te vrijwaren. Daarom koppel ik ook telkens terug naar de Privacycommissie bij elke beslissing die we nemen en die een effect kan hebben op onze privacy. Zo kan je dus inderdaad gebeld worden door een contacctracer als je in contact kwam met een besmette persoon, maar je zal nooit de naam van de persoon te weten komen”, zo zegt De Backer.

België niet de slechtste leerling van de klas

Naast de uitleg over het contacttracen en de corona-app nam de minister ook uitgebreid de tijd om de Liberale Vrouwen uitleg te geven over de ontwikkeling van de corona-crisis in zijn geheel. Hierbij vertelede hij over de aankoop en verdeling van de mondmaskers, het opschalen van het testniveau en de eventuele voorbereidingen voor een tweede golf. “Wat ons vooral opviel in de uitleg van de minister was zijn openheid en professionaliteit”, zo zegt voorzitter van Liberale Vrouwen Khadija Zamouri. “We denken vaak door de media dat België de crisis niet goed aanpakte, maar niets is minder waar. Ons gesprek met De Backer was voor veel van onze dames een echte eye-opener in de positieve zin, en ik hoop ook dat ze die boodschap verder zullen uitdragen”, aldus Zamouri.

Toename partnergeweld – Praat erover met je apotheek

Geweld binnen gezinnen is toegenomen in alle lagen van de bevolking tijdens de coronacrisis.

Een rapport van het ontwikkelingsprogramma van de VN uit 2015 (UNDP) leert ons dat quarantainemaatregelen dikwijls leiden tot ‘meer’ en zelfs ‘voor het eerst’ geweld op vrouwen en kinderen. Het is voor slachtoffers niet altijd even makkelijk om hiervan melding te maken en bijgevolg ook de nodige hulp te krijgen.

Daarom zijn we blij met de campagne ‘praat erover met je apotheek‘, waarbij slachtoffers melding kunnen maken van geweld in een gesprek met hun apotheker.

We weten allemaal hoe moeilijk het is voor slachtoffers om hulp in te roepen. Een gecoördineerde samenwerking van apothekers, politiediensten en OCMW is daarom van uiterst belang. Apothekers kennen meestal hun vaste klanten, dat maakt het voor slachtoffers gemakkelijker om incidenten van intra familiaal geweld te melden“, zo zegt onze voorzitter Khadija Zamouri.

Nieuw meldingssyteem voor slachtoffers van partner-en intrafamilaal geweld – Khadija Zamouri

Zowel op Brussels als Federaal niveau stemde men over nieuwe resoluties rond deze kwestie, waarbij telkens het gesprek met de apotheek centraal staat om geweld binnen gezinnen, en meer bepaald partnergeweld, tegen te gaan.

Onze voorzitter Khadija Zamouri was hiervan trekker op het Brusselse niveau. Lees hier haar volledige voorstel.

Zijn alleenwoners de fiscale paria van onze maatschappij?

Bijna iedereen zal ooit een keer alleen wonen. Maar hoe gaat dat? Wat zijn de struikelblokken en hoe ga ja om met eenzaamheid? Met ons jaarthema All1 gaan we dieper in op deze vragen. 

Brussels parlementslid en keynotespreekster op onze Algemene Vergadering Carla Dejonghe bespreekt in onderstaande podcast de fiscale status van alleenstaanden, samen met Professor fiscaal recht Michel Maus. Zeker het luisteren waard!

Ti Ta Tovenaar – dan kijk ik dit, en alles staat stil.

Hoe gaan we om met deze crisis? En hoe zal de wereld er na Corona uitzien? Deze vragen spoken geregeld door het hoofd van slam poet Lisette Ma Neza. De komende vijf weken neemt ze ons iedere week mee in haar gevoelens. Een moment om de tijd even stil te zetten en te luisteren. Bekijk hieronder haar bijdrage van deze week.

Ti Ta Tovenaar – dan kijk ik dit, en alles staat stil.

Hoe gaan we om met deze crisis? En hoe zal de wereld er na Corona uitzien? Deze vragen spoken geregeld door het hoofd van slam poet Lisette Ma Neza. De komende vijf weken neemt ze ons iedere week mee in haar gevoelens. Een moment om de tijd even stil te zetten en te luisteren. Bekijk hieronder haar bijdrage van deze week.

Ti Ta Tovenaar – dan kijk ik dit, en alles staat stil.

Hoe gaan we om met deze crisis? En hoe zal de wereld er na Corona uitzien? Deze vragen spoken geregeld door het hoofd van slam poet Lisette Ma Neza. De komende vijf weken neemt ze ons iedere week mee in haar gevoelens. Een moment om de tijd even stil te zetten en te luisteren. Bekijk hieronder haar bijdrage van deze week.